МАН-ын хороо
БОЛОР-ЭРДЭНЭ

Баярсайхан БОЛОР-ЭРДЭНЭ

Мэргэжил: эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Голомт банк
Эрхлэгч
2010-06-04 — 2016-04-05
— Төрийн албанд
Төрийн банк ХХК
захирал
2016-05-06 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.