МАН-ын хороо
ИШДОРЖ

Адъяадолжин ИШДОРЖ

Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дарга
Мэргэжил: багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ИТХ
ИТХурлын дарга
2016-10-11 — 2020-11-09
— Төрийн албанд
Бат-өлзий Соёлын төв
Эрхлэгч
2000-06-01 — 2004-06-04
— Төрийн албанд
Бат-өлзий ЗДТГ
Засаг Дарга
2004-06-04 — 2011-08-09
— Төрийн албанд
Арвайхээр сумын ЗДТГ
Засаг Дарга
2011-10-11 — 2016-09-05
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ЗДТГ
Засаг дарга
2020-11-09 —
— Төрийн албанд
Бат-өлзий сум сургууль
Багш
1999-09-01 — 2000-06-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.