МАН-ын хороо
НАРАНГАРАВ

Туваандорж НАРАНГАРАВ

Өвөрхангай аймгийн СДМЭХ-ны дарга
Мэргэжил: СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ, ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН МЕНЕЖЕР

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Viber

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Бизнес инкубатор төв
Менежер
2010-03-01 — 2012-01-30
— Төрийн албанд
Дарга
2021-03-31 —
— Бусад
ХАҮТ
Менежер
2002-02-01 — 2004-01-30
— Төрийн албанд
Захирал
2004-02-01 — 2009-07-01
— Төрийн албанд
Бат-өлзий сумын Засаг даргын орлогч
2012-01-31 — 2017-01-04
— Бусад
"Тогтвортой амьжиргаа-3"төсөл
Зохицуулагч
2017-04-06 — 2021-03-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.