МАН-ын хороо

Намын хорооны дарга

А.ИШДОРЖ
Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дарга, Засаг дарга

Намын хорооны дэд дарга

М.БАТЗОРИГ
Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга

Намын хорооны тэргүүлэгч

Д.АМАРТҮВШИН
Иргэдийн хурлын дарга
М.БАТЗОРИГ
Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Б.БАТМӨНХ
Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ
Өвөрхангай салбарын Захирал
Б.ГАНБАТ
зөвлөх
И.ДОРЖСҮРЭН
Аймгийн засаг даргын орлогч
А.ИШДОРЖ
Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дарга, Засаг дарга
Т.НАРАНГАРАВ
Дарга
О.ПҮРЭВДОРЖ
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга
О.СУМЪЯАСҮРЭН
Л.ТӨМӨРБААТАР
Өвөрхангай аймгийн Ахмадын холбооны дарга
С.УНДРАХ
Өвөрхангай АИТХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга, орлогч дарга
Ч.ЦЭНДЭЭ
Д.ЭНХБАТ
Р.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.