МАН-ын хороо

Намын хорооны дарга

И.ДОРЖСҮРЭН
Өвөрхангай Аймгийн Засаг дарга
А.ИШДОРЖ
Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дарга

Намын хорооны дэд дарга

М.БАТЗОРИГ
Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга

Намын хорооны тэргүүлэгч

Д.АМАРТҮВШИН
М.БАТЗОРИГ
Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Б.БАТМӨНХ
Б.ГАНБАТ
Өвөрхангай, Арвайхээр сумын МАН-ын дарга
И.ДОРЖСҮРЭН
Өвөрхангай Аймгийн Засаг дарга
А.ИШДОРЖ
Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дарга
Т.НАРАНГАРАВ
Өвөрхангай аймгийн СДМЭХ-ны дарга
О.ПҮРЭВДОРЖ
Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга
О.СУМЪЯАСҮРЭН
Л.ТӨМӨРБААТАР
Өвөрхангай аймгийн Ахмадын холбооны дарга
С.УНДРАХ
Ч.ЦЭНДЭЭ
Д.ЭНХБАТ
ХААН банк захирал
Р.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.