ИТХ
ЛХАГВАЦЭРЭН

Лхачин ЛХАГВАЦЭРЭН

Есөнбулаг сумын 2-р багийн үүрийн дарга
Мэргэжил:


Ажил Мэргэжил:

Говь Алтай Есөнбулаг сумын ЗДТГ
Баяншанд багийн Засаг дарга
2017-02-03 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.