ИТХ
ДАГВА

Шагдарсүрэн ДАГВА

ЕСӨНБУЛАГ СУМ ЗАСАГ ДАРГА
Мэргэжил: ЭМЧ

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Говь-Алтай аймгийн ЗГТГ
ЗАСАГ ДАРГА
2016-12-31 — 2020-12-31
— Бусад
НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ
ЭМЧ
2008-12-31 — 2016-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.