ИТХ
ЦЭДЭВСҮРЭН

Балтсүх ЦЭДЭВСҮРЭН

Говь-Алтай, Тайшир сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: None

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Тайшир ЗДТГ
орлогч
2009-01-01 — 2017-01-17
— Төрийн албанд
Тайшир ЗДТГ
засаг дарга
2017-01-17 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.