ИТХ
АЗБИЛЭГ

Даваацэрэн АЗБИЛЭГ

Өвөрхангай, Тарагт сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: Уул уурхайн инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
МОН Арвай ХХК
Уурхайн дарга
2012-01-01 — 2018-09-01
— Бусад
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Ерөнхий инженер
2007-01-20 — 2011-08-01
— Бусад
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Гүйцэтгэх захирал
2021-04-16 — 2023-08-01
— Хувийн хэвшил
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Уулын ашиглалтын инженер
1998-01-07 — 2005-03-10
— Төрийн албанд
Ашигт малтмалын газар
Бүсийн дарга
2023-08-02 — 2023-08-02

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.