ИТХ
АЗБИЛЭГ

Даваацэрэн АЗБИЛЭГ

баянтээг ХХК гүйцэтгэх захирал
Мэргэжил: Уул уурхайн инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
МОН Арвай ХХК
Уурхайн дарга
2012-01-01 — 2018-09-01
— Бусад
Баянтээг ХК
еранхий инженер
2007-01-20 — 2011-08-01
— Бусад
Баянтээг түлш ХХК
гүйцэтгэх захирал
2021-04-01 —
— Хувийн хэвшил
эрэл ХХК
уулын инженер
1998-01-07 — 2005-03-10

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.