ИТХ
АМГАЛАН

Сүхбат АМГАЛАН

Өвөрхангай, Бат-Өлзий сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: СӨБ багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Twitter

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч
1988-09-01 — 2019-11-25
— Төрийн албанд
Бат-өлзий ЗДТГ
Сумын Засаг дарга
2020-12-14 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.