ИТХ
БАЯРМӨНХ

Төмөр БАЯРМӨНХ

Өвөрхангай, Хужирт сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хужирт сумын засаг даргын тамгын газар
Сумын засаг дарга
2019-01-07 —
— Төрийн албанд
Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургууль
Захирал
2014-09-10 — 2019-01-07
— Төрийн албанд
Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургууль
Багш
2007-09-01 — 2013-05-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.