ИТХ
ЭРДЭНЭСҮРЭН

Цэрэндорж ЭРДЭНЭСҮРЭН

Багийн засаг дарга
Мэргэжил: улстөрсудлаач

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Арвайхээр сумын ЗДТГ
Багйин засаг дарга
2014-11-28 —
— Бусад
МАН-ын хороо
Улстөрийн ажилтан
2012-03-12 — 2014-12-30
— Бусад
Шуудан үйлчилгээ
салбарын эрхлэгч
2001-08-15 — 2006-08-30
— Бусад
нааүгазар
цахилгаанчин
1990-07-01 — 1995-05-10
— Төрийн албанд
Арвайхээр ИТХурал
БИНХ
2009-03-09 — 2014-11-20
— Бусад
Шуудан үйлчилгээ
касс хүргэгч
2006-09-01 — 2008-10-07

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.