ИТХ
БАТ-ЭРДЭНЭ

Мятав БАТ-ЭРДЭНЭ

Мэргэжил:

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Цэргийн төв эмнэлэг - Цэргийн госпиталь
Техникч
2003-11-01 — 2006-06-01
— Хувийн хэвшил
Моном Фарм
Ахлах менежер
2006-06-01 — 2017-10-01
— Хувийн хэвшил
Биомедтрейд
Гүйцэтгэх захирал
2017-12-01 — 2020-12-31

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.