ИТХ
УУГАНБАЯР

Баттогтох УУГАНБАЯР

ЗАСАГ ДАРГА
Мэргэжил:

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Баян-Улаан ЗДТГ
ЗД-Н ОРЛОГЧ
2008-01-02 — 2013-01-02
— Төрийн албанд
Баян-Улаан ЗДТГ
ЗАСАГ ДАРГА
2016-01-02 —
— Төрийн албанд
Баян-Улаан 11жилийн сургууль
БАГШ
2007-01-02 — 2008-01-02
— Төрийн албанд
Баян-Улаан 11жилийн сургууль
ЗАХИРАЛ
2013-01-02 — 2016-01-02

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.