ИТХ
ОДГЭРЭЛ

Ганболд ОДГЭРЭЛ

Захирал
Мэргэжил: Програмист

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Бийплант констракшин ХХК
захирал
2016-08-01 —
— Хувийн хэвшил
Хархорум-Од ХХК
захирал
2013-04-30 — 2016-08-01
— Хувийн хэвшил
Цахим амьдрал
Ахлах программист
2009-07-02 — 2011-12-24
— Бусад
ДЦС-4 ТӨХК
программист
2011-12-27 — 2013-04-11
— Бусад
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Хархорин салбар дарга
2017-04-17 — 2019-05-01
— Бусад
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Хархорин салбар дарга
2017-04-17 — 2019-05-01
— Төрийн албанд
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
Санхүү бүртгэл хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
2021-05-01 — 2022-04-01
— Төрийн албанд
Хархорин ЗДТГ
Засаг дарга
2022-04-01 — 2024-05-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.