ИТХ
ОДГЭРЭЛ

Ганболд ОДГЭРЭЛ

Захирал
Мэргэжил: Програмист

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Бийплант констракшин ХХК
захирал
2016-08-01 —
— Хувийн хэвшил
Хархорум-Од ХХК
захирал
2013-04-30 — 2016-08-01
— Хувийн хэвшил
Цахим амьдрал
Ахлах программист
2009-07-02 — 2011-12-24
— Бусад
ДЦС-4 ТӨХК
программист
2011-12-27 — 2013-04-11

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.