ИТХ
ХОРОЛСҮРЭН

Цэвэгмид ХОРОЛСҮРЭН

онги ус дарга
Мэргэжил: санхүү эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Арвайхээр сумын ЗДТГ
багийн засаг дарга
2013-04-30 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Засаг даргын орлогч
2016-03-06 — 2019-08-09
— Төрийн албанд
Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК
ЭДИЙН ЗАСАГЧ
2010-08-31 — 2013-01-04

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.