ИТХ
ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ

Дүгэрдорж ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ

Багийн Засаг дарга
Мэргэжил: багш, төрийн захиргаа удирдлага

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Багийн зохион байгууллага
2012-12-10 — 2013-02-21
— Төрийн албанд
Багийн Засаг дарга
2013-02-21 —
— Хувийн хэвшил
Өвөрхангай мэдээ сонин
хэвлэлийн эх бэлтгэгч сурвалжлагч
2006-01-01 — 2009-01-01
— Хувийн хэвшил
Тэрэм баян ххк
хэвлэлийн эх бэлтгэгч зурагчин
2010-12-12 — 2012-12-29

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.