ИТХ
ГАНБАТ

Баяраа ГАНБАТ

Өвөрхангай, Арвайхээр сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: ГТҮ -ийн инженер технологич

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
хурлын даргын зөвлөх
2016-12-01 —
— Төрийн албанд
хотын захирагчийн алба менежер
2003-01-30 — 2010-03-03
— Төрийн албанд
ИТХ-ын дарга
2012-05-31 — 2016-11-12

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.