ИТХ
БАТЗОРИГ

Мягмарсүрэн БАТЗОРИГ

Өвөрхангай аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч, программист

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
ӨВ НАМЗХ
Дарга
2013-12-20 — 2018-12-20
— Бусад
ӨВ МАН
Дэд дарга
2016-08-10 —
— Төрийн албанд
Өвөрхангай Хүүхэд,гэр бүл хөгжил хэлтэс
Мэргэжилтэн Ахлах мэргэжилтэн
2006-03-22 — 2014-01-13

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.