ИТХ
БАТЖАРГАЛ

Осорхүү БАТЖАРГАЛ

Засаг Даргийн орлогч
Мэргэжил: команд инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Монгол ардын Армийн Зэвсэгт Хүчин
салаан захирагч
1991-08-20 — 1992-05-15
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ЗДТГ
ЗАсаг даргийн орлогч
2009-03-23 —
— Төрийн албанд
Өвөрхангай Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс
дарга
2001-01-01 — 2009-03-23

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.