ИТХ
ПҮРЭВДОРЖ

Очир ПҮРЭВДОРЖ

Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга
Мэргэжил: авто инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Солонгос улс
Ажилтан
2006-05-01 — 2008-06-30
— Бусад
Монгол Ардын Намын хороо
Дэд Дарга
2013-06-04 — 2016-08-01
— Төрийн албанд
Арвайхээр сумын ЗДТГ
Засаг Дарга
2016-08-01 —
— Төрийн албанд
Өвөрхангай Мэргэжлийн хяналтын газар
Улсын байцаагч
2003-05-01 — 2006-04-02
— Бусад
Дарга
2009-02-04 — 2013-06-03

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.