ИТХ
АМАРТҮВШИН

Данзан АМАРТҮВШИН

Мэргэжил: багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Арвайхээр ИТХурал
ИТХурлын дарга
2016-07-05 — 2020-10-30
— Бусад
Найрамдал СӨХолбоо
Захирал
2010-05-01 — 2016-02-04
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ЗДТГ
Авто Тээврийн газарын дарга
2021-01-05 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.