ИТХ
ГАНХУЯГ

Чулуунбаатар ГАНХУЯГ

Сумын Засаг дарга
Мэргэжил: Эдийн засаг-Хүн ам зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Сумын Засаг дарга
2016-11-17 —
— Төрийн албанд
Багийн Засаг дарга
2013-03-15 — 2016-11-17
— Хувийн хэвшил
Шуудан банк
ТТ-ийн захирал
2007-08-13 — 2008-11-19
— Төрийн албанд
Сумын ЗД-ын орлогч
2008-11-21 — 2013-01-13

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.