ИТХ
СУГАР

Бадамдорж СУГАР

Нарийнтээл сумын засаг дарга
Мэргэжил: Улс төр судлаач


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Нарийнтээл сум сургууль
захирал
2004-10-04 — 2016-08-25
— Төрийн албанд
сургалтын менежер
2003-08-27 — 2004-10-03
— Төрийн албанд
Нарийнтээл ЗДТГ
Сумын Засаг дарга
2016-11-14 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.